Kontakt

STARTIS HMP Sp. z o.o.
ul. Bociana 22
31-231 Kraków
tel. +48 12 420 21 50
fax. +48 12 420 21 55

NIP: 945-210-82-49
REGON: 120719497
KRS: 0001008901
email: startishmp@startishmp.com

DZIAŁ HANDLOWY
tel. +48 12 420 21 59
commercial@startishmp.com
handel@startishmp.com

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
tel. +48 12 420 21 50
international@startishmp.com

TRANSPORT KRAJOWY
tel. +48 12 420 21 58
national@startishmp.com

KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
tel. +48 12 420 21 52
ksiegowosc@startishmp.com
platnosci@startishmp.com
finanse@startishmp.com

Wpisany do:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Jak do nas trafić?


Pokaż Startis HMP na większej mapie