Jakość

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów doskonalimy działania mające na celu realizację przewozów o najwyższych standardach; bezpiecznych i terminowych.

CZAS TO PIENIĄDZ

Wiemy o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Większość naszych aut ładuje i rozładowuje się w systemie JUST IN TIME, co wymaga dużej dyscypliny w zakresie przestrzegania czasu pracy kierowców i optymalnego planowania ich tras przewozowych. Pracujemy zgodnie z rytmem produkcyjnym wielu branż (samochodowej, metalurgicznej, spożywczej, etc. ), dlatego rozumiemy, jak ważna jest elastyczność naszych działań i przejrzystość obowiązujących procedur.

WYMAGAĆ NAJPIERW OD SIEBIE

W roku 2012 w wyniku audytu przeprowadzonego przez firmę CISQ IQNET został nam przyznany CERTYFIKAT ISO 9001:2015. Ze względu na konieczność rzetelnego przestrzegania wprowadzonych norm, Zarząd firmy podjął decyzję o konieczności odnawiania certyfikatu po każdych dwunastu miesiącach od chwili jego zdobycia. W praktyce oznaczało to przeprowadzenie gruntownego audytu recertyfikującego system ISO 9001:2015 w latach: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, uwieńczone sukcesem. Zintegrowany System Zarządzania jest w naszej firmie systematycznie monitorowany i doskonalony, nad czym czuwa specjalnie do tego celu powołani pełnomocnicy ds. ZSZ oraz ds. jakości.

BEZPIECZNE NIEBEZPIECZNE

Ze względu na dynamiczny przyrost realizacji dostaw chemicznych, często wymagających uprawnień ADR, konieczne stało się zwrócenie szczególnej uwagi na poziom bezpieczeństwa i jakości przewozowych działań operacyjnych. Przyznany nam w roku 2012 prestiżowy CERTYFIKAT SQAS (Safety & Quality Assessment System) stanowi wysoką ocenę i jednocześnie wyraz uznania dla wprowadzonego przez firmę systemu zarządzania.
Badanie wykonywane jest przez niezależnych, akredytowanych przez CEFIC audytorów (SQAS Accredited Assessors) i wynika z konieczności prowadzenia działalności w sposób bezpieczny, na profesjonalnym, wysokim poziomie jakościowym i w jak najmniejszy sposób ingerujący w środowisko naturalne. Zgodnie z obowiązującymi standardami przeprowadziliśmy kolejne recertyfikacje w roku 2015, a następnie w 2018 uzyskując bardzo wysoką ocenę.

PRZEZORNY ZAWSZE UBEZPIECZONY

Pamiętamy, że nasi Klienci zlecają nam do przewozu towary o bardzo różnej wartości. Rozumiemy, że spoczywa na nas obowiązek bezproblemowej realizacji dostaw, dlatego dbamy, by każdy transport był odpowiednio ubezpieczony. Posiadamy wysokie ubezpieczenie OCP i OCS (kraj i zagranica) na kwotę 750 000€. W przypadku współpracy z podwykonawcami, niezależnie od własnego zabezpieczenia, systemowo weryfikujemy ubezpieczenie naszych partnerów.